IMG_8279 (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
picture-1600 (67)
picture-2600 (3)
picture-2600 (4) (1)
picture-2600 (5) (1)

Vfonds

We leven in Nederland al meer dan 75 jaar in een samenleving zonder oorlog. De verworvenheden die we sindsdien hebben – het kunnen leven in vrede en vrijheid, en de bescherming door democratische waarden en instituties – zijn echter geen vanzelfsprekendheid.

Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Daar hoort ook bij: waardering voor veteranen en politiemensen die zich in binnen- en buitenland inzetten om deze te beschermen en te handhaven. Met deze steun wil vfonds

verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Naast het bieden van financiële steun brengt vfonds verbindingen tot stand tussen verschillende partijen en nemen we soms initiatief om een onderwerp op de agenda te zetten. Wij richten ons hierbij op alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, op de volle breedte van de samenleving en met een bijzondere focus op jongeren. Op deze manier dragen we op verschillende wijzen bij om de impact en zichtbaarheid te vergroten.

Vfonds kan subsidiegelden verstrekken dankzij de bijdragen van onder meer de Nationale Postcode Loterij, de Vrienden Loterij en de Nederlandse Loterij.