Veteranenhuis Artillerie 't Harde
De ontmoetingsplek voor alle veteranen
 


Het Veteranenhuis Artillerie ’t Harde biedt een ontmoetingsplek voor veteranen van het Wapen der Artillerie en hun relaties. In een ongedwongen sfeer kunnen zij met andere veteranen praten over hun ervaringen, of zo maar voor de gezelligheid bij elkaar komen. Desgewenst kan een aanwezige beheerder bezoekende veteranen helpen contacten te leggen, bijvoorbeeld met hulpverlenende instanties. Hoewel een tehuis voor veteranen der artillerie, zal het ook openstaan voor elke veteraan die langskomt.

Het veteranenhuis Artillerie is gelegen op een unieke locatie op de Legerplaats bij Oldebroek (de Knobbel) en ondergebracht in Paviljoen 1 van de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie (HCKVA), het aloude Nederlands Artilleriemuseum (NAM), waartoe veteranen vrij toegang hebben. Door die combinatie zijn tal van extra activiteiten mogelijk die door de HCKVA zullen worden ondersteund.

1649


 

website 10-09-2021

laatste update 05-10-2021