IMG_8279 (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
picture-1600 (67)
picture-2600 (3)
picture-2600 (4) (1)
picture-2600 (5) (1)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bieden van een ontmoetingsplek voor veteranen en hun relaties in het Veteranen Ontmoetings Centrum LbO.


De stichting tracht dit doel te bereiken door:


a. het inrichten en openstellen van een ‘huiskamer’;


b. het creëren van een ongedwongen sfeer in de huiskamer en het aanbieden van consumpties;


c. het ondersteunen van veteranen en hen helpen contacten te leggen, zoals met hulpverlenende instanties;


d. het aanbieden van de faciliteiten van de HCKVA voor extra of bijzondere activiteiten;


e. alle andere handelingen die kunnen leiden tot het bereiken van het doel van de stichting.


De stichting beoogt niet het maken van winst; alle inkomsten zullen ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting.